Dernière modification : 07 avril 2017 à 16:51

Adresse:
24, Grand-Rue
L-6730 Grevenmacher
Tél: 75 80 15

email contact:
bibliogr@pt.lu

Bibliothécaire: Mme Nicole Thilgen-Huber

Mir hun op:

Dënschdes vu 14h00 bis 19h00
Mëttwochs vu 14h00 bis 17h00
Samschdes vu 13h00 bis 17h00
Mir hun och während den Schoulvakanzen op.
Congé hu mir vum 13. August 2016 bis den 29. August 2016

  

Non
Non