Aktuelles

Budget 2019

Haut de Moien sinn de Budget 2018 rectifié an de Budget 2019 mat de Stëmmen vun der CSV an déi gréng gestëmmt ginn.

Hei e puer vun den Projeten, déi d’nächst Joer realiséiert ginn:

 • Ënnerirdesche Parking „SNHBM“ Réngmauerstrooss;
 • Amenagement rue des Caves;
 • Amenagement rue des Tisserands;
 • Arrêt de bus rue des Tanneurs;
 • Amenagement rue Ste-Catherine ;
 • Asainissement vun der Gehaansbach ;
 • Installatioun vun engem Comptoir op der klenger Moartplaz ;
 • Opstelle vun Horodateuren am Quartier ronderëm d’Schoul ;
 • Fäerdegstellung vun der Lafpiste ;
 • Extensioun vun der Buvette um Stadion ;
 • 4. Tennisterrain an der Tennishal;
 • Eng nei Rutschbahn op der Piscine;
 • Deel-Neigestaltung vun der Spillplaz bei der Promenade;
 • Fäerdegstellung vun der route du Vin a vun der Promenade + Soen- a Legendepad;
 • Osbuerg-Haus
 • Planning vun dem Centre cuturel mat ënnerirdeschem Parking;
 • PAP Pietert;
 • PAP rue Flaxweiler;
 • Sozialwunnengen an der rue Syr,
 • En neit Offallkonzept fir Fester + Kafe vun engem Spullwon;
 • Investissementer an ënnerirdesch Infrastrukturen;
 • Investissementer an de Quelleschutz (Geyershaff).

Et ass e Budget fir nohalteg Investissementer, déi d’Liewensqualitéit vun de Maacher Bierger a Biergerinne weider verbesseren“.